Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς που αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τα παιδιά τους. Κάποιες φορές οι απαιτήσεις από το ρόλο του σύγχρονου γονιού μπορεί να είναι αυξημένες και να οδηγήσουν σε σύγχυση. Συχνά θέματα που απασχολούν τους γονείς είναι η επικοινωνία στην οικογένεια, η επίλυση συγκρούσεων, η κατανόηση συμπεριφορών των παιδιών και των γονιών (π.χ. δυσκολίες προσαρμογής των παιδιών στο σχολείο, επιθετική συμπεριφορά των παιδιών, διαταραχές ύπνου των παιδιών) κ.α.