Χρησιμοποιώντας τεχνικές νοητικής ενδυνάμωσης μπορούμε να επιτύχουμε βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή ηλικιωμένων σε προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης είχε αποτέλεσμα βελτίωση των νοητικών λειτουργιών. Κατόπιν συνεννόησης, μπορεί να πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις κατ' οίκον.