Η συμβουλευτική εφήβων δίνει στον έφηβο τη δυνατότητα να διερευνήσει τους προβληματισμούς και τα θέματα που τον απασχολούν και να βρει τρόπους να τα διαχειριστεί.
Η εφηβεία είναι μια ιδιαίτερη και μεταβατική περίοδος της ζωής κάθε ανθρώπου κατά την οποία ενδέχεται να τον απασχολήσουν θέματα όπως σχέση με γονείς, σχέση με συνομηλίκους, σχέση με το άλλο φύλο, εικόνα του εαυτού, σχολικές επιδόσεις κ.α.