Η  στήριξη μαθητών  στην σχολική τάξη μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου των Διδασκόντων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η παράλληλη στήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας με σκοπό την καλύτερη δυνατή γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά βοηθούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ψυχοσυναισθηματικής φύσης καθώς και σχολικής επίδοσης .

Διαθεσιμότητα για την σχολική χρονιά 2019-2020: OXI