Συνεργασία με την Αντωνία Τζωρτζάτου, MD, MSc, Ιατρό-Ψυχίατρο:
Εφόσον κριθεί σκόπιμο, υπάρχει η δυνατότητα για παραπομπή σε ψυχίατρο ώστε να ακολουθηθεί φαρμακευτική αγωγή, η οποία θα συντελέσει σε ολοκληρωμένη θεραπεία.