Η On Line Συμβουλευτική σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε τα οφέλη της συμβουλευτικής χωρίς να μετακινηθείτε από το χώρο σας. Πραγματοποιείται μέσω του πρόγραμματος Skype, το οποίο μπορείτε να "κατεβάσετε" δωρεάν από τη σελίδα www.skype.com
Σε αυτή την περίπτωση δίνεται αριθμός λογαριασμού ώστε η καταβολή του ποσού να λάβει χώρα τουλάχιστον μια μέρα πριν τη συνεδρία.