Μέσω της ατομικής συμβουλευτικής δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορέσει κανείς να κινητοποιήσει τις δυνάμεις εκείνες που θα τον οδηγήσουν προς την προσωπική του ανάπτυξη. 
Με την ατομική συμβουλευτική θα έχετε την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη με σκοπό να αντιμετωπίσετε καταστάσεις όπως κατάθλιψη και άγχος, θέματα σχέσεων και επικοινωνίας, θέματα εργασίας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αδυναμία λήψης αποφάσεων, έλλειψη διεκδικητικής συμπεριφοράς κ.α.