Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι που οι άνθρωποι αποφασίζουν να έρθουν για συμβουλευτική. Μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένα μοτίβα που επανέρχονται στη συμπεριφορά του ατόμου και να θέλει να τα αλλάξει. Μπορεί να βρίσκεται εν μέσω παροδικών, μεταβατικών φάσεων και στρεσσογόνων καταστάσεων (π.χ. προετοιμασία για γάμο, φροντίδα συγγενικού ασθενούς προσώπου). Μπορεί να καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του ή να αισθάνεται εγκλωβισμένος. Μπορεί να χρειάζεται να κατανοήσει τα ψυχοσωματικά συμπτώματα που εμφανίζονται χωρίς εμφανή οργανικά αίτια.

Η συμβουλευτική αποτελεί ένα χρήσιμο μέσο για όποιον ενδιαφέρεται για την προσωπική του ανάπτυξη και τη διερεύνηση και κατανόηση της συμπεριφοράς του, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων που τον απασχολούν.