Σίγουρα μπορεί κανείς να συζητήσει τα προβλήματά του με τα κοντινά του πρόσωπα. Κάποιες φορές όμως αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό. Επιπλέον, η γνώμη και η συμβουλή ενός φίλου μπορεί να επηρεαστεί από τα προσωπικά του βιώματα.

Ο ψυχολόγος, τηρώντας το απόρρητο σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, έχει την κατάλληλη επιστημονική εκπαίδευση ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να εστιάσει στον εαυτό του, να δει πιο καθαρά, να κατανοήσει τον εαυτό του και να προχωρήσει προς την προσωπική του ανάπτυξη.